לפרטים בדבר הזמנת תמונות ואפשרויות הדפסה נא לפנות:

אי-מיילinfo@gafni-art.co.il

 נייד  050-5203896 050-7954318  

 

 לפניות והזמנות: